"เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส" ตอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

MARC Information

245 a : Title 
"เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส" ตอน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น