ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ
ผู้แต่ง : ควอริช เวลส์

หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษประการแรกคือ ผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัยตลอดมาจนถึงสมัยตอนต้นรัชกาลที่ 5 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นในทัศนะที่แตกต่างไปจากนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเดียวกันคนอื่นๆ ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้เขียนดูออกจะเป็นการท้าทายความนึกคิดของนักวิชาการไทยในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ประการที่สอง การที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์มามาก และได้ใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เขียนได้พยายามค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้น (Primary Sources) ของไทยจำนวนมาก ซึ่งเอกสารเหล่านี้ในปัจจุบันบางเล่มก็ไม่เป็นที่แพร่หลาย และบางเล่มก็ได้สูญหายไปบ้างแล้วก็มี เช่น พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมืองเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2270) เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเรื่องของการใช้หลักฐานอ้างอิงอยู่มาก...

วันที่เผยแพร่ : Sep 10, 2019
สำนักพิมพ์ : มูลนธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
หมวดหมู่ : การเมือง
จำนวนหน้า : 235
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ 
300 a : Total pages 
235 
020 a : ISBN 
9740752926 
260 b : Name of publisher 
มูลนธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น