ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
An Economy of Well-Being : Common-sense Tools for Building Genuine Wealth and Happiness
ผู้แต่ง : Anielski, Mark

Help build a world based on flourishing well-being for both the human family and nature In the face of political, financial, and environmental upheaval, it's difficult to slow down and build lives of mindfulness and joy. These things are within reach, but how can we go about creating a new world, using common-sense economics? In An Economy of Well-being, author Mark Anielski presents a practical guide for building a new economy of well-being to help communities and nations become more flourishing and happier places to live. In this follow-up to his best-selling The Economics of Happiness, Anielski addresses key questions including: How can our personal and family assets be strengthened for a more fulfilling life of meaning and purpose? How can neighborhoods and cities become flourishing economies of well-being by making the best of abundant community assets? how can organizations, communities and financial institutions measure, manage and finance assets to achieve high levels of well-being? An Economy of Well-being responds to a common yearning for common-sense tools to orient our lives, our businesses, and our communities towards well-being. This is ideal reading for anyone who wishes to contribute to building happier, more mindful communities, and ultimately lives of joy and meaning.

วันที่เผยแพร่ : Sep 10, 2019
สำนักพิมพ์ : New Society Publishers
หมวดหมู่ : BUSINESS & ECONOMICS
จำนวนหน้า : 242
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ เหลือจำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
An Economy of Well-Being : Common-sense Tools for Building Genuine Wealth and Happiness 
100 a : Author 
300 a : Total pages 
242 
260 b : Name of publisher 
New Society Publishers 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น