ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข
ผู้แต่ง : สมพงษ์ สิงหา

งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมทฤษฎีและพฤติกรรมในงานที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Do & Don't) โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เขียนและการเรียนรู้จดจำจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด "การเรียนรู้แบบมุ่งสู่การกระทำ" คือเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน อันจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จของชีวิต

วันที่เผยแพร่ : Jun 28, 2019
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติเพรส
จำนวนหน้า : 128
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ เหลือจำนวน 1 เล่ม
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข 
300 a : Total pages 
128 
260 b : Name of publisher 
ธรรมนิติเพรส 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น