ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

MOC Library
15 Jul 2020

เราเที่ยวด้วยกัน รวม 11 ข้อต้องรู้ ตั้งแต่ต้นจนจบกับโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน กับเงื่อนไข 11 ข้อ ที่จะช่วยประชาชนตัดสินใจก่อนเข้าร่วมโครงการรับส่วนลดที่เที่ยว-กิน-ที่พัก-ค่าตั๋วเครื่องบิน


     เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้คนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ (15 ก.ค. 63) เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% (สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน หรือ 5 คืน) จำกัดสิทธิ์ที่พัก 5,000,000 สิทธิ์ และส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 40% โดยรัฐจะจ่ายคืนให้ทีหลังจำนวน 2,000,000 สิทธิ์ โดยผู้ลงทะเบียนจะได้ใช้เดินทางได้จริงตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 31 ต.ค. 63


โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจนจบก็จะมี 11 ข้อด้วยกัน


1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง  • ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 (ผู้ประกอบการร้านค้า, ที่พัก, ร้านอาหาร และที่เที่ยว) ส่วนคนทั่วไปลงทะเบียนได้ 15 ก.ค. 63 เวลา 06.00-21.00 น. ตลอดอายุโครงการ


2. รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์  • ผ่านมือถือที่ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการ โดยต้องติดตั้งแอปฯ เป๋าตังนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์คนละไม่เกิน 5 คืน


3. จองโรงแรมที่พัก และโฮมสเตย์ผ่านระบบของผู้ประกอบการ


4. รับแจ้งยืนยันการจองในแอปฯ เป๋าตัง


5. ชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่น้อยกว่า 60%  • รัฐบาลสนับสนุนค่าห้องพัก 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน


6. ได้รับ E-Booking ในแอปฯ เป๋าตัง


7. Check-in โรงแรมที่พักโดยแสดง E-Booking ในแอปฯ เป๋าตังเพื่อยืนยันการจอง  • โดยอนุญาตให้ Late Check-in ไปจนถึงเวลา 11.59 น. ของวันถัดไปและยังคงได้รับสิทธิ์ค่าสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว


8. กดปุ่มในแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับ E-Voucher เป็นรายวันๆ ละ 600 บาท ในเวลา 17.00 น. ของทุกวัน  • เพื่อใช้ชำระค่าอาหาร และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในอัตรา 60% ของค่าใช้จ่าย โดยสแกน QR Code ถุงเงินของผู้ประกอบการ สามารถเก็บสะสมไว้ในแอปฯ เป๋าตัง โดยรวมยอดของแต่ละวันได้แต่ต้องใช้ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ Check-out ออกจากโรงแรมที่พัก


9. นักท่องเที่ยวที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบิน  • (จองผ่านเว็บไซต์สายการบิน โดยชำระเงินเต็มจำนวน)


10. นักท่องเที่ยวเดินทางตามการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน  • เดินทางมาถึงสนามบินในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงแรมที่พัก และเช็กอินโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง หลังเดินทางมาถึงที่หมาย


11. การรับเงินคืนค่าโดยสารเครื่องบิน  • นักท่องเที่ยวต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองในระบบ โดยรับเงินคืน 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 คนต่อการจองห้องพัก 1 ห้อง


ผู้ที่มีแอปฯ เป๋าตัง และเคยยืนยันตัวตนแล้วสามารถอัปเดตเพื่อใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ทันที สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งมาก่อน จะต้องติดตั้งและยืนยันตัวตนก่อน


infotravel