Admin MOC
23 Feb 2024

ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดภาษี"ไวน์-สุราชุมชน-สถานบันเทิง”มีผล 23 ก.พ.2567

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตภาษีไวน์ สุราชุมชน และสถานบันเทิง เริ่มมีผลตั้งแต่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อสนับหนุนการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ


รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกฎกระทรวงเมื่อวานนี้(22 ก.พ.2567)ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สินค้าไวน์ สุราแช่(สุราชุมชน) และสถานบันเทิง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2567 เป็นต้นไป


โดยภาษีสินค้าไวน์ และ สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่นนั้น ได้ยกเลิกการแบ่งชั้นของราคา มีอัตราภาษีตามมูลค่าที่ลดลงจาก 10% เหลือ 5% ส่วนอัตราภาษีตามปริมาณ 100 ดีกรีแอลกอฮอล์ลดลงจาก 1,500 บาทต่อลิตร เหลือ 1,000 บาทต่อลิตร


ภาษีสินค้าฟรุตไวน์ หรือ สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น อัตราภาษีตามมูลค่าลดลงจาก 10% เหลือ 0% อัตราภาษีตามปริมาณ จัดเก็บที่ 900 บาทต่อลิตรต่อ 100 ดีกรีแอลกอฮอล์


สุราแช่ พิกัดอัตราภาษีใหม่ มีดังนี้ สุราแช่พื้นเมือง ประเภท อุ กระแช่ สาโท ฯลฯ แอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่าลดลงจาก 10% เหลือ 0% อัตราภาษีตามปริมาณ 100 ดีกรีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 150 บาท


สุราแช่ที่มีสุรากลั่นผสมและมีแอลกอฮอล์เกิน 7 ดีกรี อัตราภาษีตามมูลค่าที่ 10% อัตราภาษีตามปริมาณ 100 ดีกรีแอลกอฮอล์อยู่ที่ 255 บาทต่อลิตร


สำหรับ สถานบันเทิงหรือหย่อนใจ ได้แก่ ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ผับบาร์ ค็อกเทลเลาจน์ ฯลฯ อัตราภาษีตามมูลค่าลดลงจาก 10% เหลือ 5%


เหตุผลในการใช้ประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราแช่ และ ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับกิจการสถานบันเทิงหรือหย่อนใจดังกล่าว ก็เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง


ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดภาษี"ไวน์-สุราชุมชน-สถานบันเทิง”มีผล 23 ก.พ.2567


ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราแช่นั้น จะส่งผลทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสม เป็นสากล และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นมาตรการที่จูงใจด้านราคาเพื่อให้เกิดการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายแห่งการท่องเที่ยวและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในส่วนของการปรับลดอัตราภาษีให้สถานบริการ จะเป็นมาตรการระยะสั้น มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้กลับมาฟื้นตัว และส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น


ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดภาษี"ไวน์-สุราชุมชน-สถานบันเทิง”มีผล 23 ก.พ.2567


 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.