Admin MOC
04 Dec 2023

กลุ่มเปราะบาง 18.36 ล้านครัวเรือน รอเฮ! ค่าไฟไม่ขึ้น จ่ายแค่ 3.99 บาท

กลุ่มเปราะบาง 18.36 ล้านครัวเรือนรอเฮ! ค่าไฟไม่ขึ้น จ่ายแค่ 3.99 บาท


วันที่ 4 ธันวาคม รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ประกาศค่าไฟงวดมกราคม-เมษายน2567 อัตรา 4.68 บาทต่อหน่วย และกระทรวงพลังงาน เตรึยมลดเหลือ 4.20 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน(กันยายน-ธันวาคม2566) อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยนั้น สาเหตุการคำนวณอัตราค่าไฟที่ 4.20 บาทต่อหน่วย


คาดว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงพลังงานจะเลือกแนวทางการปรับโครงสร้างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่ง ทั้งแหล่งในประเทศ แหล่งต่างประเทศ และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ทั้งแบบสปอตและสัญญาระยะยาว โดยจะต้องเฉลี่ยราคาการใช้เท่ากับทุกกลุ่ม จากปัจจุบันจัดสรรแต่ละกลุ่มในราคาไม่เท่ากัน เพื่อให้ค่าไฟเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม ลดค่าครองชีพให้ประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาภาระของ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย เพราะปัจจุบันต้องดูแลราคาก๊าซปิโตรเลียม(เหลว) ราคาถูกให้กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย


รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างประสานสำนักงบประมาณเพื่อของบกลางเข้าดูแลกลุ่มเปราะบาง 18.36 ล้านครัวเรือน ซึ่งใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท คำนวณจากค่าไฟที่ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยงบประมาณที่ชัดเจนจะรู้ก็ต่อเมื่อทราบอัตราค่าไฟสุดท้ายของงวดใหม่ที่กำลังสรุป ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหน่วย


 


 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.