Admin MOC
14 Jan 2022

ผู้บริโภคฟ้องได้! สินค้าไม่ตรงปก     นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมหรือดีอีเอส กล่าวว่า จากกรณีที่ประชาชนถูกหลอกลวงจากกรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และได้สินค้าไม่ตรงปก หรือได้ไม่ครบตามจำนวน เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีช่องทางใดที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ขายได้โดยตรงนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ตนได้เข้าพบ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ซึ่ง น.ส.ปิยกุลชี้แจงว่าโจทย์ของระบบยุติธรรมคือจะทำอย่างไร จึงจะทำให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายและเข้าถึงการฟ้องคดีแพ่งได้ง่าย ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างช่องทางการรับฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นไปที่คดีแพ่งเป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงปก หรือได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ซึ่งพบว่ามีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบัน


     “การซื้อขายออนไลน์จะสามารถยื่นฟ้องคดีได้ 24 ชั่วโมง เรียกว่ายื่นฟ้องได้ทุกวันตลอดเวลา ผู้เสียหายไม่ต้องนำกระดาษมายื่นฟ้องศาลเหมือนคดีปกติ ช่วยในการอำนวยความสะดวกเรื่องการที่ไม่ต้องเดินทางมาศาลให้ทันเวลาทำการ และสามารถทำได้ที่ไหนก็ได้ การกรอกข้อมูลในระบบที่ใช้ในการฟ้องคดีซื้อขายออนไลน์ ได้กำหนดให้ไม่มีความซับซ้อน จะมีช่องกรอกข้อมูลพร้อมเเนบหลักฐานที่จะเป็นไฟล์ทำได้ไม่ยาก ถือว่าเป็นการแก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมเตรียมที่จะเปิดระบบการรับฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร สำหรับคดีสินค้าไม่ตรงปกนี้ ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องตรงได้ โดยเข้าไปกรอกเอกสารยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ โดยมีการตั้งองค์คณะผู้พิพากษา 5 คณะ เพื่อทำการรับเรื่องราวและจะเป็นการพิจารณาความรวมถึงการสื่อความเสียหายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เสียหาย แม้วงเงินเสียหายจะไม่มากนัก”.