ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Admin MOC
07 Nov 2019

4 เทคนิคต้องมีเมื่อร่วมงานกับองค์กรหลากวัฒนธรรม


เมื่อต้องร่วมงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4 เรื่องจำเป็นเหล่านี้ไม่มีไม่ได้
 


ในยุคที่โลกพัฒนาไปไกล แต่ละประเทศมีการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาทำงานในประเทศของตนเองมากขึ้น การทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงความต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำงานร่วมกันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ


1.ตรงต่อเวลา เรื่องของการตรงต่อเวลายังคงเป็นสิ่งสำคัญในทุกๆ การทำงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออก ถึงการให้ความสำคัญกับเวลาแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมงาน โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ที่เป็นอีกหนึ่งชาติที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก หากอยากให้การเจรจาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จงอย่าลืมให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลา


2.เข้าใจความต่าง สำหรับใครที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ การเข้าใจถึงความต่างทางวัฒนธรรม นับเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติและความต่างทางศาสนา โดยพยายามเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมงาน นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานแล้ว ยังช่วยให้เรามีหัวข้อในการพูดคุย ทักทาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยกันได้อีกด้วย


3.ภาษาสร้างโอกาส ภาษานับเป็นสิ่งสำคัญกับการทำงานในยุคปัจจุบัน แม้ว่าการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน แต่ทุกวันนี้โลกเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเอง อย่าง จีนและญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจ การมีทักษะภาษาที่สามจึงถือเป็นอีกสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากขึ้น


4.กล้าคิด กล้าทำ มีค่านิยมหลายๆ อย่างของคนไทยที่ได้รับการยกย่องในหมู่ของชาวต่างชาติ แต่ยังมีค่านิยมบางอย่างที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน เช่น การกลัวที่จะถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ เพราะเกรงว่าจะถูกมองเป็นตัวตลก เป็นสิ่งที่เราควรแก้ไขเมื่อต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ จงกล้าคิด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น รวมถึงกล้าที่จะถาม จงจำไว้ว่า ถ้าไม่กล้าที่จะถามก็ไม่มีทางรู้