Admin MOC
10 Jun 2021

เปิดวิธีใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' กินอย่างไรให้ปลอดภัย

'ฟ้าทะลายโจร' ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งใน'บัญชียาหลักแห่งชาติ' ด้าน 'สมุนไพร' และมีการนำมารักษาผู้ป่วย 'โควิด-19' ที่มีอาการน้อย ขณะที่ในท้องตลาดยังมี 'ฟ้าทะลายโจร' ทั้งชนิดผงและแบบสกัดขาย ซึ่งวิธีการใช้แตกต่างกัน หากกินในปริมาณไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายได้


หลังจากที่บอร์ด สปสช. รับทราบประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติด้าน 'สมุนไพร' ฉบับที่ 2 ใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' รักษาผู้ป่วย 'โควิด-19' ที่มีอาการน้อย พร้อมมีมติสนับสนุนเบิกจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่แก่ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง อย่างไรก็ตาม ยังต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์ และกรณีที่ต้องการซื้อ 'ฟ้าทะลายโจร' มารักษาอาการไข้หวัด ยังต้องพึงระวังและใช้ให้เหมาะสม


ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ซึ่งมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธาน มีมติรับทราบประกาศฯ 'บัญชียาหลักแห่งชาติ' ด้าน'สมุนไพร' ฉบับที่ 2 ซึ่งให้ใช้ยาสารสกัดจาก 'ฟ้าทะลายโจร' และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' ที่มีความรุนแรงน้อย เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)


162325255465


ทั้งนี้ คาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายในการรับยา 'ฟ้าทะลายโจร' ประมาณ 5.26 หมื่นราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15.78 ล้านบาท โดย สปสช. ได้กำหนดอัตราการจ่ายชดเชยแก่หน่วยบริการรายละ 300 บาท


อนุทิน กล่าวว่าการบรรจุยา 'ฟ้าทะลายโจร' เข้าใน 'บัญชียาหลักแห่งชาติ' ทำให้สามารถเบิกจ่ายยาดังกล่าวให้กับผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพของประเทศได้ ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ นอกจากจะเป็นทางเลือกในการรักษาแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดการใช้ยาจาก 'สมุนไพร' เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยาจาก'สมุนไพร'ภายในประเทศ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางยา ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศลงไปได้ในอีกทางหนึ่ง